آب هست، لیاقت کم است! / روایت اندوهناک هدر رفت آب آشامیدنی در روستای ا...

 به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی “سنگرما” تاثیر نوشت :حتما شما هم شنیده اید که طبق آمارهای رسمی و به اعتقاد کارشناسان، ایران درآستانه بحران آب به سرمی برد و طی سال های آینده تامین آب به یک...