فعال سیاسی سنگر:آقای مسئول آن زمان که دنبال پست خود بودید نمی دانستید ...

به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی “سنگرما” حسن اسماعیل پور فعال سیاسی بخش سنگر در خصوص سخنان یکی از مسئولان شهر سنگر متن یادداشتی را برای این تحریریه ارسال کرد که به شرح زیر می باشد. بسم الله ...